Moeilijke tijden vereisen expertise op belastinggebied
en gemeentelijke belastingen

keijzerbelastingconsulent@gmail.com

IB:                       
OB:
VpB:                      

Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Erfbelasting

_________________________________________________________________________________________________________________________

Bezwaar- en beroepsprocedures voor onderstaande provinciale-, waterschaps en gemeentelijke wetten
en regels worden afgedaan op basis van
NO CURE NO PAY
waarbij wel de aantekenrechten en griffiekosten in rekening worden gebracht.

WMO:
WOB:
WOZ:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Openbaarheid Bestuur
Wet Onroerende Zaakbelasting
Milieuvergunningen
Omgevingsvergunningen